จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 789
1 0

นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์ : 081-9473382

นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางสาวณฤวรรณ พันธุ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed