จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1319
1 0

นางสาวมะลิ สุขใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์ : 084-0046983

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางบุศรา ช่างเรือนกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์ : 095-3514153

นางสาวยุวธิษณ์ มั่งมีธนพิบูลย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

โทรศัพท์ : 086-0671272

นายธง คงมา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

โทรศัพท์ : 087-6649008

นางสาวรุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

โทรศัพท์ : 083-0471199

นางสาวบุญญิสา ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วว

นายศราวุธ นามกิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นายโกวิท นาคกุญชร
คนตกแต่งสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed