จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 820
1 0

นายบัญชา ชดช้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์ : 081-3802102

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นายสมชาย โพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์ : 086-8039886

นางสาวยุวธิษณ์ มั่งมีธนพิบูลย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นายธง คงมา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางสาวรุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางสาวชนาภา พันธุ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางสาวบุญญิสา ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นางอำพร ปิ่นวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

นายโกวิท นาคกุญชร
คนตกแต่งสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

(ว่าง)
นักการภารโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed