จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 942
0 0

นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 089-5252406

นายวิสูทธิ์ ยอดขำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 062-5259597

นางสาวมะลิ สุขใส
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 084-0046983

นางสายัณห์ แพทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 086-1320793

นายสมบัติ แก้ววิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 089-8214642

นายวีระศักดิ์ จระเณร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 089-7657713

นายวิชาญ ศรีอ่ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 086-1746479

นายอนุชา เนตรบารมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 098-5342255

นายมนตรี บุรีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
โทรศัพท์มือถือ : 085-4226350

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

You missed