หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed