เดือน: พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2565(เฉพาะวันทำการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ Star-Air หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินการนำรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3014 อ่างทอง เข้าทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเวที ประดับไฟ พร้อมเครื่องปั่นไฟ และดนตรี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565