เดือน: เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) พร้อมพนักงานขับกำจัดวัชพืช กิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมคู-คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว พร้อมนำพาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาไฟฟ้าสำหรับอยู่เวรกลางคืน จำนวน ๗ วัน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่จุดบริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้สัญจรไป-มา จำนวน ๗ วันโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed