ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี สารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบหลักแก้ว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหลักแก้ว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed