หมวดหมู่: การดำเนินงาน

แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้ กับพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลหลักแก้ว

ขอบพระคุณองค์การบริห…

เป่าล้างท่อประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล เป่าดันสิ่งอุดตันท่อประปาให้กับ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3

นายกโกมล แพทอง มอบหม…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ลงพื้นที่ดูงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูยางแอสฟัลท์ติก

วันจันทร์ที่4 ธันวาค…

จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ประชาชนบ้านคลองพูลได้ร่วม สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง

นายกโกมล แพทอง นายกอ…

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ดำเนินการตัดหญ้า เพื่อปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์ หมู่ที่ 7 พื้นที่ตำบลหลักแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิ…

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 เร่งรัดการปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์ริมทาง ในเขตพื้นที่ตำบลหลักแก้ว

นายก โกมล แพทองนายกอ…

You missed