หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการประกวดราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

You missed