ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมติดประกอบ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขต พรบ.ควบคุมอาคาร/เขต พรบ.ขุดดิน-ถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสัญญาณไฟไซเรน (ไฟวับ-วาบ) ชนิด LED สีแดง พร้อมกล่องควบคุมเสียง – สัญญาณไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมแซมอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๘๒๔๔ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed