ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

   &n…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (ส.ท). สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยร้อน พร้อมเปลี่ยนใบพัดลม ของเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed