ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

รดน้ำต้นไม้หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หน้าศาลาประชาคมหมู่ 1 และบริเวณริมริมทางหมู่ 6 และหมู่ที่ 7

วันจันทร์ที่ 7 มีนาค…