ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

   &n…

ประกาศ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศ รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายปฏิบัติที่ว่าง

ตัดหญ้าบริเวณซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 และเก็บผักตบชวา และเศษขยะ และกิ่งไม้ที่กีดขวางลำคลอง

วันพุธที่ 15 มีนาคม …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 7 สะพานครูเมี้ยน และล้างเมรุวัดคลองสำโรง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีน…

You missed