ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

   &n…

ประกาศ การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

You missed