ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 -24 มีนาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ) และ วันที่ 26 มีนาคม 2567 – เมษายน 2567 (ปิดภาคเรียน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข 4829 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3014 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-64-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed