หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายละเอียด อ่อนเลิศ สุดปลายทางบ้าน นายบุญส่ง สวยสม หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม -31 มกราคม 2566 (เฉพาะวันทำการ)