หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา จัดทำอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed