หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนดินหน้าวัดคลองสำโรงพร้อมวางท่อระบายร้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังสายหน้าบ้านนางจินดา กันแย้ม ถึงบ้านนายสมใจ สมตัว หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง