หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมายานพาหนะ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสัญญาณไฟไซเรน (ไฟวับ-วาบ) ชนิด LED สีแดง พร้อมกล่องควบคุมเสียง – สัญญาณไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมแซมอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๘๒๔๔ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed