หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัดหญ้าบริเวณซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 และเก็บผักตบชวา และเศษขยะ และกิ่งไม้ที่กีดขวางลำคลอง

วันพุธที่ 15 มีนาคม …

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 7 สะพานครูเมี้ยน และล้างเมรุวัดคลองสำโรง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีน…

You missed