เดือน: มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายละเอียด อ่อนเลิศ สุดปลายทางบ้าน นายบุญส่ง สวยสม หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed