เดือน: มีนาคม 2566

ตัดหญ้าบริเวณซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 และเก็บผักตบชวา และเศษขยะ และกิ่งไม้ที่กีดขวางลำคลอง

วันพุธที่ 15 มีนาคม …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) โดยเฉพาะเจาะจง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ 7 สะพานครูเมี้ยน และล้างเมรุวัดคลองสำโรง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีน…

You missed