เดือน: มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพูล ตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการนำรถเก็บขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0001 หมายเลขทะเบียน บธ 839 อ่างทอง เข้าทำการเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (ห้องกระจก) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดนตรี ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเครื่องแต่งกายผู้ถือป้ายและผู้เข้าร่วมขบวน ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งร่วมขบวน ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed