เดือน: กรกฎาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่าง ๑ สิงหาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และดอกไม้ ธูป เทียน ตามโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมติดประกอบ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขต พรบ.ควบคุมอาคาร/เขต พรบ.ขุดดิน-ถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed