เดือน: พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประดับไฟ และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดนตรีที่ใช้ในเวทีประกวด ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ)

จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้ประชาชนบ้านคลองพูลได้ร่วม สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง

นายกโกมล แพทอง นายกอ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระยะพร้อมซ่อมแซมอะไหล่ที่ชำรุดรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๔ อ่างทอง

You missed