ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการนำรถเก็บขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-62-0001 หมายเลขทะเบียน บธ 839 อ่างทอง เข้าทำการเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (ห้องกระจก) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดนตรี ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเครื่องแต่งกายผู้ถือป้ายและผู้เข้าร่วมขบวน ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งร่วมขบวน ตามโครงการรำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

You missed