ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/09/2561

You missed