หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพรัชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ4505 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลหลักแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง