เรื่องล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 -24 มีนาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ) และ วันที่ 26 มีนาคม 2567 – เมษายน 2567 (ปิดภาคเรียน) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักปลัด ประกาศผู้ชนะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง8244 อ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข 4829 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001

You missed